Obsah

Rozpočet obce na r. 2008 (v tis.Kč)

Příjmy

1. Daňové příjmy                                               1907,50

2. Nedaňové příjmy                                             187,34

3. Dotace                                                               57,16

Příjmy celkem                                                     2152,-

 

Výdaje

1. Pěstební činnost                                                 10,-

2. Dopravní obslužnost                                             3,4

3. Základní školy                                                   260,-

4. Činnosti knihovny                                                24,3

5. Záležitosti kultury                                                 19,-

6. Veřejné osvětlení                                                 60,-

7. Bytové hospodářství                                            20,-

8. Komunál. služby                                                277,-

9. Odpady                                                              230,-

10.Požární ochrana                                               103,9

11. Zastupitelstvo obce                                        191,50

12. Činnost místní správy                                      946,-

13. Poplatky bance                                                    6,9

Výdaje celkem                                                     2152,-

Rozpočet schválen Zastupitelstvem obce dne 20.2.2008, č.usnes.85/2008.