Navigace

Obsah

Kronika obce Křice s životopisem rodu Šubertů

„Kronika obce Křice s životopisem rodu Šubertů pro zábavu a upomínku mnohým“, kterou sepsal Jan Šubert, byla předána starostovi ing. Petrlíkovi, po více než ročním snažení pana Ing.Žebrakovského z ČVUT. Kronika

Starosta Ing. Petrlík přebírá kroniku od Ing. Žebrakovského dne 13.5. 2018

Autor kroniky sepsal celkem rozsáhlou knihu s 219 ručně psaných stran krásným rukopisem. Zápis má náhlý konec a dnes se nedá zjistit proč. Nevíme ani přesně kdy se pan Šubert dostal do Ameriky, ani jak se kronika dostala do knihovny Čechoameričanů ve městě Wilber ve státě Nebraska. Kronika se vrátila do Chříče díky výjimečným náhodám. Ta základní byla, že pan Žebrakovský při své služební cestě do USA do Nebrasky se ocitl ve městě Wilber. Zajímal se o život našich vystěhovalců a navštívil knihovnu. Její ředitelka mu ukázala starou knihu s dotazem, zda umí česky. K tomu je nutno dodat, že v Nebrasce je poměrně velký počet českých vystěhovalců, kteří se scházejí ve značném počtu právě ve městě Wilber. Zpívají české písně – česky, ale česky už neumí. Paní ředitelka taky česky neumí, a tak když se dozvěděla. že pan Žebrakovský česky umí, dohodli na spolupráci při hledání místa v Čechách odkud je autor spisu. Náhody pokračovaly v tom smyslu, že pan Žebrakovský je rodák z okolí Zbiroha. Název Křic se mu zdál povědomý. Nakonec si jej spojil se jménem Chříč a zavolal mi. Já projevil zájem, on ochotu kontaktovat ředitelku americké knihovny čechoameričanů, a ti se rozhodli kroniku darovat obci Chříč, kam podle nich patří. Akce „Kronika“ pokročila natolik, že pan Žebrakovský přes zastupitelský úřad zařídil její převoz do Prahy a dne 13.5. 2018 mi ji předal. Kronika je cenný doklad o tom, jak její autor viděl, zažil a popsal léta konce 19. století a okolo roku 1900. Je to stará opotřebená kniha, která potřebuje velmi jemné zacházení a odbornou restauraci. OÚ spolu s Muzeem i státním archivem zajistila její digitalizaci pro obecné použití.

Vladimír Petrlík

Ve fotogalerii si ji můžete prohlédnout.