Navigace

Obsah

Územní plán obce Chříč

Územní plán obce Chříč

Vydán usnesením Zastupitelstva obce Chříč č.103/2012 ze dne 24.9.2012

Datum nabytí účinnosti 23.11.2012

 

Územní plán obce Chříč:

CHŘÍČ - ÚP (566.82 kB)

ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ ÚZEMÍ (1.81 MB)

HLAVNÍ VÝKRES (2.23 MB)

Chříč - ODŮVODNĚNÍ ÚP (814.24 kB)

KOORDINAČNÍ VÝKRES (2.62 MB)

 

ŠIRŠÍ VZTAHY (25.69 MB)

ZÁBOR ZPF (1.41 MB)

 

Úplné znění po změně č. 1 

Vydán usnesením Zastupitelstva obce Chříč č.62/2023 ze dne 5.10.2023

 

Úplné znění po změně č. 1 územního plánu obce Chříč:

text.pdf (672.09 kB)

N1 ZÁKLADNÍ ČLĚNĚNÍ ÚZEMÍ A (730.14 kB)

N1 ZÁKLADNÍ ČLĚNĚNÍ ÚZEMÍ B (1.15 MB)

N2 HLAVNÍ VÝKRES A (800.84 kB)

N2 HLAVNÍ VÝKRES B (1.54 MB)

N3 VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A (345.99 kB)

N3 VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB B (450.05 kB)

O1 KOORDINAČNÍ VÝKRES A (1.01 MB)

O2 KOORDINAČNÍ VÝKRES B (2.27 MB)