Navigace

Obsah

Kniha o Chříči

Typ: ostatní
Na rok 2020 plánuje Obecní úřad Chříč vydání odborné publikace.

Na rok 2020 plánuje Obecní úřad Chříč vydání odborné publikace, která bude podrobně pojednávat o historii i současnosti obce Chříč a osady Lhota. Obecní úřad vešel ohledně publikace v jednání s pracovníky Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici již dříve díky tehdejšímu starostovi Ing. Vladimíru Petrlíkovi, a to v roce 2017 a 2018. Na začátku letošního roku se podařilo s Mgr. Jiřím Fákem z této instituce, který bude též hlavním editorem publikace, dohodnout podrobnosti a termíny odevzdání odborných textů a dalších obrazových podkladů. Termín odevzdání všech textů byl stanoven na konec listopadu letošního roku. Vlastní sazba a tisk bude posléze zajištěna obcí, konkrétní zhotovitel bude ještě vybrán, stejně jako bude upřesněn počet výtisků apod.

Současně byla s Mgr. J. Fákem blíže dohodnuta též výsledná podoba plánované knihy a její struktura včetně upřesnění jednotlivých kapitol i jejich autorů. Přílohy v podobě barevných i černobílých fotografií, plánů, map, aj. budou umístěny přímo v textu. Kniha bude skutečně odborná, tj. bude obsahovat mj. poznámkový aparát, seznam literatury apod. Jedině díky tomu bude možné v roce 2020 zažádat u Plzeňského kraje o dotaci na její vydání, která může činit dokonce až 90% celkových nákladů, v maximální výši to může být např. až 150 000 Kč. Autorské honoráře za texty s plánovaným dokončením ke konci letošního roku budou v celkové výši 30 000 Kč.

Mgr. J. Fákem navrhovaný obsah knihy je následující, jednotlivé kapitoly se budou věnovat těmto okruhům:

- Příroda a přírodní poměry (CHKO Křivoklátsko, Dubensko); - Chříč a Chříčsko v pravěku a raném středověku; - Chříč ve středověku, včetně Dubjan (do třicetileté války); - Chříč v novověku – chříčské panství (do roku 1848); - Chříč v obecním zřízení (politický vývoj od roku 1850, včetně demografie a správního zřízení); - Farnost Chříč; - Církev československá; - Zaniklý průmysl ve Chříči a okolí; - Průmysl, živnosti a řemesla ve Chříči (pivovar, mlýny); - Zemědělství; - Školství; - Spolkový život, kultura, divadlo, sport; - Kampelička ve Chříči; - Četnická stanice; - Pošta; - Doprava; - Památky (zámek, kostel atd.) + drobné památky ve Chříči i ve Lhotě; - Významné osobnosti; - Javornice (Kubův mlýn, chaty, tábory, trampové); - Současnost – Propolis, pivovar, Muzeum každodennosti, škola Pivoňka; - Národopis, lidové zvyky; - Pověsti; - Dějiny osady Lhota.

Autorství jednotlivých kapitol je již určeno, většinu z nich bude mít na starosti Mgr. Jiří Fák, mezi další autory patří další pracovníci Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici PhDr. Irena Bukačová a Mgr. Jiří Kříž, některé kapitoly mají na starosti regionální historik Petr Rožmberský a PhDr. Viktor Kovařík. Výsledná podoba publikace se bude blížit např. již v minulosti vydaným knihám kolektivu výše zmíněného Muzea a galerie, např. „Mladotice v proměnách staletí“ vydané v roce 2015 nebo „Všeruby 1212–2012“ vydané v roce 2012.

Obdobné odborně pojaté publikace má již řada obcí regionu Plzeňska. Zastupitelé obce Chříč se domnívají, že vydání knihy, zachycují historii i současnost Chříče a Lhoty přinese nejen řadu nových poznatků, ale bude pro obec a její prezentaci přínosem. Tyto odborné publikace neztrácejí svoji hodnotu a budou jistě zdrojem poučení a informací pro všechny zájemce o místa, kde žijí a která mají rádi i jako odkaz pro příští generace.

Za OÚ Chříč PhDr. Viktor Kovařík, 9. března 2019, Lhota


Vytvořeno: 12. 3. 2019
Poslední aktualizace: 12. 3. 2019 14:47
Autor: Správce Webu