Navigace

Obsah

Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého

Typ: ostatní
Na příští rok 2020 se připravuje oprava sochy sv. Jana Nepomuckého, která stojí nad obcí za hospodářským dvorem při příjezdové cestě ke hřbitovu.

Na příští rok 2020 chystá Obecní úřad Chříč opět po letech opravu: odborné restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého, která stojí nad obcí za hospodářským dvorem při příjezdové cestě ke hřbitovu. Socha svatého Jana Nepomuckého, nesmírně oblíbeného českého světce a mučedníka zpovědního tajemství, byla naposledy odborně restaurována v roce 1999 ak. sochařem a restaurátorem Michalem Tomšejem z Prahy. Od té doby již uplynulo 20 let a ty se samozřejmě na stavu sochy podepsaly. U obdobných sochařských děl doby barokní se většinou počítá s průběžným restaurováním menšího rozsahu po cca 5 letech.

J.N. s.J.N.

Pískovcová socha sv. Jana Nepomuckého, která je zapsaná jako kulturní památka, byla dle dostupných informací postavena vrchností v průběhu 18. století. Přesný rok vzniku sochy je poněkud sporný, v současnosti je na čelní stěně podstavce letopočet „A: MDCCLXVII“, tedy Anno (Léta Páně) 1767. Tento letopočet byl však značně upraven při posledním restaurátorském zásahu v roce 1999, neboť zadní část letopočtu byla předtím značně poškozena a byla nejasná. Ve starší literatuře se objevují celkem čtyři [!] verze letopočtu vzniku sochy (1717, 1718, 1727 a 1767). Na základě historického snímku, který má autor příspěvku k dispozici, je pravděpodobné, že letopočet původně určoval vznik sochy do roku 1717 či 1718, to bude ještě předmětem dalšího bádání a případné revize při plánovaném restaurování.

Na konci roku 2018 byla provedena prohlídka sochy restaurátorkou, paní BcA. Pavlou Žiakovou, která posléze pro obec vypracovala potřebný tzv. restaurátorský záměr a cenový rozpočet na obnovu sochy (odhadovaná cena je zatím 51 100 Kč). Podle textu restaurátorského záměru je povrch kamene sochy intenzivně biologicky napadený lišejníkem a mechy. V dešťových stínech dochází k usazování sádrovce, modelace sochy je na několika místech poškozena. Barevné retuše předchozích tmelů jsou již dožilé. Svatozář je poškozena, obruč prasklá, dvě hvězdičky chybí. Konzola lucerny koroduje, lucerna je nepůvodní.

 s.J.N.a    s.J.N.b   s.J.N.c

Pozemek, na němž socha stojí, je v současnosti majetkem firmy Agrolesy Chříč, s.r.o, obec však jedná o jeho výměně, aby se socha stala jejím majetkem. Po vyřešení vlastnictví požádá obec Chříč MěÚ Kralovice na základě výše zmíněného záměru o tzv. závazné stanovisko k restaurování sochy. Následně bude možné požádat o některou z dotací na opravu historických památek a restaurování provést. K tomu by mělo dojít, pokud vše dobře půjde, v roce 2020.

Za OÚ Chříč PhDr. Viktor Kovařík, 7. března 2019, Lhota


Vytvořeno: 18. 3. 2019
Poslední aktualizace: 18. 3. 2019 15:21
Autor: Správce Webu